W dowolny, wskazany sposób zgrupowane zegarki. Czy to ze względu na funkcjonalność, jak choćby nurkowe, lotnicze, taktyczne, ze względu na konstrukcję, rodzaj wskazań, czy choćby… kolor.